Generic filters
Join us for new live sessions
01 Jun-02 Jun 2023

Climate Voices: Sgoil Uibhist a Tuath

  • 8 And Over
  • Climate Change
  • Gaelic

English: Climate Change can appear to be all doom and gloom, but join us as we hear from people all over the UK, sharing their hopes for our planet and their future. Hear from chefs, scientists, community members and students from North Uist as they explain why it’s more important than ever to take action on Climate Change.

Gaelic: Chan fheum còmhraidhean mu atharrachadh na gnàth-shìde a bhith dubhach…tuiginn còmhla rinn airson beachdan agus mìneachaidhean fhaighinn bho choimhearsnachd Uibhist a Tuath air a’chuspair cudromach seo! Cluinnidh sibh bho chòcairean, luchd-saidheans, sgoilearan agus muinntir na coimhearsnachd fhèin!